Nisan 2018 - Ekim 2020

OTA (Otonom Taşıyıcı)

Endüstriyel Otonom Taşıyıcı (OTA) Geliştirilmesi

Destek Programı: KOSGEB, Ar-Ge, İnovasyon Ve Endüstriyel Uygulamalar Destek Programı

Geleceğin fabrikalarında kullanılmak üzere otonom (kendi karar alabilen) taşıyıcı araç (OTA) gerçeklenmesi amaçlanmaktadır.

Endüstri 4.0 devrimi, akıllı fabrikaların özellikle otomasyona yönelik gereksinimlerini göz önünde bulundurulduğunda, fabrikaların karmaşık ve yarı-düzenli ortamlarına uygun, fabrika içi hareket edebilen bir OTA geliştirilmesi gereğini ortaya koymuştur. Literatüre bakıldığında otonom araç çalışmalarında özellikle akıllı arabalarda bazı teknolojik seviyeler geçilmiş olsa da esnek üretim yapan fabrikalar gibi farklı uygulama alanları için özel çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu projede, Endüstri 4.0 odaklı özellikle esnek üretim yapan geleceğin fabrikaları için otonom taşıyıcı araç geliştirilecektir.

Web sitemiz çerezler ve Google Analytics web analiz aracını kullanıyor. Sayfalarımızı ziyaret ettiğinizde bunu kabul etmiş sayılırsınız. Gizlilik politikamızla ilgili bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.