Ekim 2018 - Ekim 2020

OTA (AKILLI FABRİKALAR)

Otonom taşıyıcılar ve ara yüzlerin geliştirilmesi

Destek Programı:   1003 – TÜBİTAK Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

Bu projede; geleceğin fabrikalarında kullanılmak üzere otonom taşıyıcı araç(OTA) ve bunların tüm fabrika içi sisteme entegre olarak çalışması için gerekli insan-makine, makine-makine ara yüzleri ve haberleşme platformlarının gerçeklenmesi amaçlanmaktadır.

Mevcut OYA(Otomatik Yönlendirmeli Araç) veya AMR sistemlerinin etkin ve verimli kullanımında çeşitli güçlüklerle karşılaşılmaktadır. Ayrıca Endüstri 4.0 yaklaşımının akıllı fabrikalarının özellikle otonomiye yönelik gereksinimleri de göz önünde bulundurulduğunda, fabrikaların karmaşık ve yarı-düzenli ortamlarına uygun, gerektiğinde fabrika içi ve dışı hareket edebilen ve fabrika sistemlerine entegre bir OTA geliştirilmesi gereğini ortaya koymuştur. Literatüre bakıldığında otonom araç çalışmalarında özellikle akıllı arabalarda bazı teknolojik seviyeler geçilmiş olsa da farklı uygulama alanları için özel çalışmaya ihtiyaç bulunmaktadır. Bu anlamda fabrika içi ortamlarda tam otonomluk seviyesinde yeni çalışmalara gerek duyulmaktadır. OTA’ların etkin ve verimli kullanılabilmeleri için Algılama, Yüksek Seviye Kontrol, Düşük Seviye Kontrol, Durum Farkındalığı vb. farklı özelliklerde alt sistemlerinin entegre çalışmasını sağlayacak şekilde otonom kontrol mimarisinin gerçeklenmesi gerekir. Diğer taraftan, tümleşik fabrika performansını sağlamak içinse OTA' ların tüm fabrika sistemine entegre ve birbirleri ile uyumlu şekilde çalışması gerekir. Bunu gerçeklemek üzere OTA'lar, fabrika çalışanları, mevcut MRP/ERP sistemleri, diğer robotik sistemlerin de fabrika seviyesinde otonomluğu sağlayacak şekilde karmaşık bir sistem olarak entegre çalışması gerekir. Bu projede gerek OTA seviyesinde gerekse fabrika seviyesinde otonomluğu sağlamaya yönelik bir sistem tasarımı ve gerçeklemesi planlanmaktadır.

Web sitemiz çerezler ve Google Analytics web analiz aracını kullanıyor. Sayfalarımızı ziyaret ettiğinizde bunu kabul etmiş sayılırsınız. Gizlilik politikamızla ilgili bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.