Mayıs 2020 - Mayıs 2023

VALU3S

Otomatik Sistemlerin Emniyet ve Güvenliğinin Doğrulanması ve Geçerlenmesi

Destek Programı: Avrupa Birliği Çerçeve Programı

VALU3S emniyet, güvenlik ve gizlilik (SCP) gereklilikleri açısından otomatik sistemlerin Doğrulanması ve Geçerlenmesi (Verification and Validation - V&V) için yeni bir çerçeve tasarlayacak ve değerlendirecektir. Bu amaçla, özel emniyet, güvenlik ve mahremiyet gereklilikleri olan 13 kullanım senaryosu detaylı olarak incelenecektir. VALU3S referans yöntemi listesi, yaygın olarak kullanılan V&V yöntemlerini geliştirmenin yanı sıra, otomatik sistemlerin V&V'sini yürütmek için gereken zaman, maliyet ve çabayı azaltmayı amaçlayan yeni yöntemler uygulayarak oluşturulacaktır. V&V çerçevesi ile birlikte iki referans listesi, otomatik sistemlerin V&V için geliştirilmiş proses iş akışlarını tasarlamak için kullanılacaktır.

Emniyet, güvenlik ve mahremiyetin niteliği ve nicelleştirilmesi ve göstericileri kullanan diğer değerlendirme ölçütleri ile değerlendirilen gelişmiş süreçleri destekleyen çeşitli araçlar uygulanacaktır. VALU3S ayrıca ilgili standardizasyon gruplarına aktif katılım yoluyla emniyet, güvenlik ve gizlilik standartlarının geliştirilmesini de etkileyecektir. VALU3S, mühendislerin ve araştırmacıların da dahil olduğu test topluluğuna, testleri gerçekleştirmenin maliyeti, zamanı ve çabası göz önüne alınarak otomatik sistemlerin V&V'sinin nasıl geliştirilebileceği konusunda kılavuzluk sağlayacaktır. VALU3S, 10 farklı ülkeden ortaklarla, otomotiv, tarım, demiryolu, sağlık, havacılık ve sanayi otomasyonu ile robotik alanlarından endüstriyel ortakların yanı sıra, önde gelen araştırma enstitüleri ve üniversitelerden oluşan bir konsorsiyumu bir araya getirmektedir.

vale3s

Web sitemiz çerezler ve Google Analytics web analiz aracını kullanıyor. Sayfalarımızı ziyaret ettiğinizde bunu kabul etmiş sayılırsınız. Gizlilik politikamızla ilgili bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.